KNHS Actueel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Prev Next

Algemene Ledenvergadering Regio Friesland

Donderdag 20 november 2014 werd in Joure, bij partycentrum "t Haske, de Najaarsledenvergadering van de KNHS Regio Friesland gehouden. Hierbij een korte samenvatting van de avond. (Deze moet niet worden gezien als notulen van de vergadering.)

Bij de ingekomen stukken en mededelingen kreeg Doede Santema van het KWPN Fryslan het woord over Lineair Scoren. De KNHS en het KWPN van de Regio's Friesland willen sport en fokkerij nader tot elkaar brengen en zijn van plan in januari/februari (bij voldoende belangstelling) een avond te organiseren waarbij ruiters, toekomstige fokkers en belangstellenden meer inzicht krijgen in bij het beoordelen van paarden en pony's.  Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Ook kwamen de nieuwe statuten aan de orde. Deze zijn goedgekeurd door de aanwezige leden  en zullen binnenkort bekrachtigd worden bij de notaris.

Een van de hoogte punten van de avond was natuurlijk de huldiging van wereldkampioen, Rixt v.d. Horst, die tijdens de Wereld Ruiterspelen in Normandie 2 individuele gouden en 1 zilveren team medaille in de wacht sleepte.. Zij kreeg uit handen van voorzitter Jos de Boer een mooi aandenken en natuurlijk een prachtige bos bloemen.

Bij de bestuursverkiezingen hadden we het afscheid van 2 coryfeeën. Allereerst nam de vergadering en het bestuur afscheid van Dikkie Verduin, die 6 jaar het wedstrijdsecretariaat vol overgave heeft bestierd. Ook zij werd natuurlijk niet met lege handen naar huis gestuurd en kreeg naast een leuk aandenken aan de jaren bij de Regio Friesland ook een prachtige bos bloemen. Binnen het bestuur is de ontstane vacature voor het wedstrijdsecretariaat ingenomen door Claudia Reinsma die na 3 jaar de PR en het JSP in portefeuille te hebben gehad, nu de switch naar het wedstrijdsecretariaat maakt.Kandidaat voor het bestuur met de portefeuille PR en JSP was Kim Jacobi uit Katlijk. Zij werd met algemene instemming in het bestuur van de Regio Friesland verkozen.

Daarnaast was dit ook de laatste vergadering van onze voorzitter Jos de Boer, die 10 jaar (waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter) in het bestuur van de Regio heeft gezeten. In de voorjaarsvergadering was zijn opvolger, Ben de Vries, reeds gekozen, 20 november was dus alleen nog het overdragen van het spreekwoordelijke "stokje". De Regio zal in Jos een zeer enthousiast en bevlogen bestuurder gaan missen. En niet onbelangrijk, iemand die van alle markten thuis was, gigantisch veel reglementaire kennis heeft en enorm veel hart voor de zaak had. Ook Jos werd natuurlijk in de bloemen gezet, kreeg een fijn aandenken aan zijn jaren bij de Regio en werd door de vergadering met luid applaus tot Ere-lid van de KNHS Regio Friesland benoemd.

De kalendervergadering voor de outdoor kalender is op 15 december in Leeuwarden (Kalverdijkje)

De volgende ALV (voorjaar) zal worden gehouden op donderdag 23 april 2015. Deze vergadering is openbaar voor alle leden van de KNHS Regio Friesland..

Tegen half 11 kon de voorzitter de vergadering sluiten en werden de aanwezigen nog uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Hieronder een impressie van de najaarsvergadering.