Mijn KNHS

Contact gegevens bestuur

Contact gegevens bestuur

Contact gegevens bestuur

Contactgegevens

Voorzitter

Wander Brinkhoff

Telefoon: +316 11 19 68 11
Contactpersoon voor: MGPNGP (+junior), kringen, noordelijk overleg Friesland/Groningen/Drenthe
voorzitter@paardensportfriesland.nl

Secretaris

Dagmar Timmermans

Telefoon: +316 48 35 56 48
Contactpersoon voor: jubilea etc vereningen, wedstrijdkalender, vrijwilligers kampioenschappen
secretaris@paardensportfriesland.nl

Penningmeester

Sietse Kees van Stralen

Telefoon: +316 46 88 58 78
Contactpersoon voor: financiële zaken
penningmeester@paardensportfriesland.nl

Wedstrijdsecretariaat kampioenschappen

Annemiek Oosterhuis – Tjeerdsma

Telefoon: +316 42 10 34 31
Contactpersoon voor: Wedstrijdsecretariaat Kampioenschappen, eventing
wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl

Opleidingen

Klaas-Jan Feitsma

Telefoon: +316 10 93 85 60
Contactpersoon voor: opleidingen, bijscholingen
kjfeitsma@hotmail.com

Jeugdzaken

Niesette Haringsma

Telefoon: +316 22 72 01 88
Contactpersoon voor: JSP, MGPNGP(+junior), PR, social media
jeugd@paardensportfriesland.nl

Kampioenschapszaken / faciliteiten

Wibo Zwarteveen

Telefoon: +316 53 17 18 03
Contactpersoon voor: (kampioenschapszaken, sponsoring, samenwerking KWPN) w.zwarteveen@kpnplanet.nl

Recreatiesport

Marjolein Rosier

Telefoon: +316 14 58 77 22
Contactpersoon voor: Recreatie leinrosier@hotmail.com

Media-PR-Sponsoring

Annigje Tolman

Telefoon: +316 50 41 26 20
Contactpersoon voor: alle PR- en sponsorzaken, website
media-pr@paardensportfriesland.nl

Ledenraad

Mascha Ponk

Telefoon: +316 12 60 06 31
Contactpersoon voor: ledenraad KNHS
mponk@hotmail.com

Algemeen bestuurslid – Sponsoring

Ilona van Dongen

Telefoon: +316 46 11 55 44 
Contactpersoon voor: sponsorzaken, algemene bestuurstaken

Algemeen bestuurslid

Berber Bakker

Telefoon: +316 15 34 49 40
Contactpersoon voor: algemene bestuurstaken