Mijn KNHS

Aanvragen indoor wedstrijden 2022/2023

Goedeavond verenigingen/organisaties,

Het wordt weer tijd om de indoorwedstrijden voor 2022-2023 op te geven.

***Na kalendervergadering d.d. 16 mei a.s, worden er niet meer wedstrijden gewijzigd/ toegevoegd. Waarschijnlijk gaan we dit weer via de mail bespreken/doornemen. Verdere info volgt t.z.t.

Zie onderstaande punten.

–    Wedstrijden zelf aanvragen bij de KNHS

–      geef binnen de gestelde tijd jullie wedstrijden op en geef de klassen meteen correct op. Denk aan de ZZLicht. De klassen die worden toegewezen dienen ook te worden uitgeschreven/verreden (geen afmelding vanwege te weinig deelname)

–     na sluitingstijd van de kalenderopgave ontvangen wedstrijddata worden niet meer meegenomen!;

–          de concept-kalender zal ruim vóór de kalendervergadering worden verzonden, zie onderstaand tijdschema. Na ontvangst van de concept-kalender is er tijd om wijzigingen/aanpassingen te doen. In die tijd kun je eventueel ook overleggen met andere verenigingen die op eenzelfde datum zitten;

–          daarna wordt een definitieve concept-kalender gestuurd, die op de kalendervergadering zal worden besproken;

–       de uitkomst van de kalendervergadering is bindend. Dat wil zeggen: na die datum kunnen geen wedstrijddata/klassen etc. gewijzigd worden en ook niet meer toegevoegd. Dus er kunnen gedurende het seizoen geen bijschrijvingen meer plaatsvinden! Verenigingen die niet bij de kalendervergadering aanwezig zijn en waarvan de wedstrijddata worden gewijzigd of vervallen kunnen dan niet meer reageren! Dus verenigingen stuur mensen, bij voorkeur de mensen die de wedstrijden organiseren en die kunnen beslissen, naar de kalendervergadering. Het regiobestuur behoudt zich het recht om, bij hoge uitzondering, wedstrijden en klassen te veranderen na deze de kalendervergadering (denk aan annuleringen van wedstrijden);

–       De data van de selectiewedstrijden worden door ons in overleg met betreffende organisatie vastgelegd en worden niet gewijzigd.

–      Inlevertermijn wedstrijddata indoor 2022-2023

Uiterlijke inleverdatum indoorwedstrijden 30 april as. (Zelf aanvragen bij de KNHS)

Opstellen wedstrijdkalender door secretaris, verzending 1e concept wedstrijdkalender uiterlijk maandag 2 mei as.

Tussen 2 en 9 mei a.s. tijd voor de verenigingen om kalender te checken en eventueel met andere verenigingen te overleggen;

Verzending 2e concept kalender 13 mei as.

***Maandag 16 mei a.s. kalendervergadering, Waarschijnlijk gaan we dit weer via de mail bespreken/doornemen. Voorstel wordt op de Algemene ledenvergadering besproken.

Daarna wordt de kalender weer toegezonden en is er gelegenheid om te checken of alles uiteindelijk correct op de kalender is vermeld.

Maandag 6 juni gaat de kalender naar de KNHS en naar de systeembeheerder voor plaatsen op de site.

Met vriendelijke groeten,

J. Feenstra –Dijkstra,                                                                                                                                Secretaris KNHS Regio Friesland